isolering med cellulosafiber

Isolering snedtak och vindsbjälklag med sprutad cellulosafiber.

Isolering av miljövänlig cellulosafiber, isolervärde som sprutad stenull.

Kondensskydd takläkt och ny ventilation monterad

Kondensskydd takläkt och ny ventilation monterad

Luftspalt mellan kondensskydd och isolering

Luftspalt mellan kondensskydd och isolering

Endast landgången kvar ovan isoleringen. 500mm i vindsbjälklaget och 300mm i snedtaken. 62m3 isolering sprutad.

Endast landgången kvar ovan isoleringen. 500mm i vindsbjälklaget och 300mm i snedtaken. 62m3 isolering sprutad.